Na serveru je právě on-line 0 hráčů

Podminky pouzivani

Obecná ustanovení

Následují Podmínky používání služeb portálu FeudalCraft.eu (dále jen „Podmínky“) jsou závazným smluvním ustanovením mezi internetovým portálem FeudalCraft.eu (resp. FeudalCraft, dále jen „FeudalCraft“ či „portál“) jako poskytovatelem služeb a Vámi, jakožto koncovým uživatelem služeb (dále jen „uživatel“). Používáním služeb (tj. poskytované herní a komunikační servery, internetové stánky, fórum a webové aplikace s nimi spojené) vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování.

Provozování služeb

1. Přístupnost služeb portálu FeudalCraft není garantována.
2. Portál FeudalCraft se snaží udržovat poskytované služby v co nejlepším technickém stavu a provozu. Za jakékoliv ztráty, chyby a jiné újmy na straně uživatele, vzniklé technickým selháním služby, však portál vylučuje přímou zodpovědnost a není povinen vzniklou ztrátu bezpodmínečně vynahradit.
3. Portál FeudalCraft vylučuje svou zodpovědnost za případné nezákonné kybernetické útoky na své služby a jejich technologické zázemí. Náhrada za jakékoliv škody vzniklé nezákonnou činností proti portálu FeudalCraft a jeho službám není garantována.
4. Portál FeudalCraft nenese žádnou zodpovědnost za chyby, škody, újmy a ztráty vzniklé technickými či jinými problémy na straně uživatele (rozuměje problémy s připojením k internetu, problémy s připojením k elektrické síti, zastaralý a zkratový hardware, chyba nainstalovaného software atp).

Používání služeb

1. Uživatel je povinný při používání služeb portálu dbát dodržování těchto smluvních Podmínek, jakožto i vlastních provozních řádů a pravidel chování služeb. Tato ustanovení jsou uživatelovi dostupná k nahlédnutí na webových stránkách služeb či přímo v interních sdělovacích systémech služby.
2. Uživatel je povinný při užívání služeb portálu FeudalCraft dodržovat pokyny pracovníků a osob pověřených portálem FeudalCraft. Tyto osoby jsou nejčastěji označovány jako „Administrátor“ či „Moderátor“ – existují i další varianty obohacené o různé přídomky.
3. Pracovníci a osoby pověřené portálem FeudalCraft mají možnost při nedodržování Podmínek a dalších provozních nařízení a pravidel užívání služeb uplatnit na uživatele represivní/kárné opatření. Mezi tato opatření může patřit dočasné zablokování některých služeb či jejich částí pro uživatele.

Ochrana soukromí a osobních údajů

1. Užíváním služeb portálu FeudalCraft vyjadřuje uživatel souhlas se shromažďováním a nakládáním s jeho informacemi, osobními údaji a uživatelskými daty za účelem provozu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Portál FeudalCraft se zavazuje k nakládání s těmito informacemi v souladu s platnými zákony České republiky a Slovenské republiky.
2. Užíváním služeb portálu FeudalCraft vyjadřuje uživatel souhlas s poskytováním jeho osobních informací a uživatelských dat třetím osobám za účelem marketingu a reklamního využití.
3. Na sítí FeudalCraft.eu jsou automaticky zpracováváné následující osobní údaje: IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka.
4. Portál FeudalCraft vylučuje svou zodpovědnost za úniky osobních údajů uživatele a jejich nezákonné nakládání s nimi v případě kybernetického útoku či jiné ilegální aktivity vůči službám a technickému zázemí portálu FeudalCraft. Portál FeudalCraft se zavazuje osobní informace uživatele a jeho soukromí před neoprávněnými vniky třetích osob chránit, nemusí být však vždy v jeho silách se proti takovýmto aktivitám bránit.
5. Web ukládá do prohlížeče soubory malé soubory, tzv. cookies. Cookies soubory jsou použity pro přihlášení užívatele a za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb.
6. Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči vygenerovanými pomocí hašovacích funkcí.

Odpovědnost za obsah

1. Portál FeudalCraft neodpovídá za obsah uveřejněný na svých službách jinými uživateli.
2. Portál FeudalCraft vylučuje svou zodpovědnost nad erotickým, rasistickým či vulgárním obsahem ve svých službách. Tento obsah může být součástí zábavní podstaty nabízených služeb a není vytvořen portálem, nýbrž tvůrci herního software.

Změny smluvních Podmínek

1. Portál FeudalCraft si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu Podmínek používaní.
2. Portál FeudalCraft se zavazuje při každé změně znění smluvních Podmínek upozornit uživatele buď veřejně na svých webových stránkách, anebo hromadně prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email, který uživatel uvede při registraci na některou ze služeb.

Ukončení používání

1. Portál FeudalCraft, jeho pracovníci a osoby pověřené si vyhrazují právo na bezprostřední ukončení používání služby uživatelem bez udání důvodu nebo z důvodu nedodržení Podmínek. Tato akce se provádí technickým znemožněním přístupu ke službě. V takovém případě zanikají právní vztahy mezi portálem a uživatelem definované v této smlouvě.
2. Uživatel má možnost vypovědět smluvní Podmínky okamžitým ukončením užívání všech služeb portálu.
3. Uživatel má právo na podání žádosti o smazání veškerých jeho osobních údajů a dat na celé síti FeudalCraft.eu prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]

Shrnutí

Uživatel souhlasí s užíváním služeb na vlastní zodpovědnost a riziko a bere na vědomí vyloučení odpovědnosti portálu za jakékoliv způsobené škody při užívání portálových služeb. Uživatel také bere na vědomí svou zodpovědnost za veškeré aktivity prováděné z jeho registrovaných uživatelských účtů služeb. Portál FeudalCraft garantuje ochranu soukromí a osobních údajů uživatele v rámci provozu služeb a legálního poskytování těchto údajů třetím stranám. Uživatel však bere na vědomí, že portál negarantuje ochranu uživatelských dat při nezákonných aktivitách třetích osob vedených vůči portálu. Berete na vědomí možnost ukončit s okamžitou platností účinnost těchto Podmínek a poskytovaných služeb ze strany portálu.

Upozornění k autorským právům

Veškeré služby portálu FeudalCraft (především herní služby, webové stránky a design) jsou chráněny autorskými právy jejich tvůrců, které jsou portálu svěřeny. Jakákoliv nedovolená reprodukce, kopírování a distribuce poskytovaných služeb je trestná.

Kontakty

e-mail: [email protected]
Vytvořeno 2014, FeudalCraft — Herní portál

play.feudalcraft.eu
0/32 hráčů
Verze serveru: 1.19.2
Java + Bedrock Edition

Prave na webu

  • Momentálně není nikdo na webu aktivní.. změň to a přihlaš se!